IMG_1516

Crazy traffic near Nizami station

IMG_1516